De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Deze vormen het sluitstuk van de planning en controlcyclus. In het jaarverslag wordt verslag gedaan van de beleidsvoornemens en de activiteiten. In de jaarrekening vindt u de financiële verantwoording.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 08:47:10 met de export van 05/31/2021 08:33:36